EnableEventValidation Hatasının Çözümü

Veritabanında var olan bilgileri bir veri gösterme nesnesinde listeleyecek olduğumuzda, bu işlemi eğer IsPostBack ile kontrol etmiyorsak bu hata oluşur. Bunun sebebi, listeleme işlemi gerçekleştirildikten sonra Server’a yapılacak taleplerin bir Post olup olmadığını denetlememiz gerektiği içindir. IsPostBack kontrolü sayesinde, “Post – Back mi? değil mi?” sorusuna karşılık aldığınız cevaba göre listelemeyi gerçekleştirmeniz daha sağlıklı olacaktır. Eğer Post – Back değilse sayfa ilk defa açılıyor demektir ve bu durumda listelemeyi gerçekleştirmelisiniz. Yok eğer Post – Back yapılmışsa listelemenin önceden yapıldığını bilecek ve ona göre listeleme işlemini gerçekleştirmeyeceksiniz. Hata resmimiz aşağıdaki gibidir.

Yukarıdaki hatadan kurtulmak için, ilgili veri listeleme komutlarını IsPostBack kontrolü içerisine almanız gerekmektedir.

MakaleDbEntities db = new MakaleDbEntities();
protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
 {
  GridView1.DataSource = db.MakaleTablo.ToList();
  GridView1.DataBind();
 }
Hatayı düzeltmek için kodu şu şekilde değiştiriniz.
MakaleDbEntities db = new MakaleDbEntities();
protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
 {
 if (!IsPostBack)
  {
   GridView1.DataSource = db.MakaleTablo.ToList();
   GridView1.DataBind();
  }
 }


Etiketler
Post Back Enable Event ispostback
Mesaj Yaz