Entity Framework ile CRUD İşlemleri

Entity Framework ile CRUD(C- Create(Oluşturma),R- Read(Okuma),U- Update(Güncelleme),D- Delete(Silme)) işlemlerini hadi gelin bir proje yaparak anlayalım. Öncelikle PersonelDB adlı bir veritabanı oluşturalım ve PersonelBilgi ile Kullanici tabloları ekleyelim.

.

Bir proje oluşturalım ve aşağıdaki tasarımı yapalım. Entity modelimizi oluşturalım.

Proje çalıştığında DataGridView de verilen gözükmesi için goster adlı bir metod oluşturalım ve Formun Load olayına bu metodu ekleyelim.

PersonelDBEntities veri = new PersonelDBEntities();
private void goster() { personelBilgiDataGridView.DataSource = veri.PersonelBilgi.ToList(); }
private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
{
  goster();
]

Şimdi Kaydetme işlemini yapalım;

 PersonelBilgi pertbl = new PersonelBilgi();
 pertbl.SicilNo = txtsicil.Text;
 pertbl.AdSoyad = txtadsoyad.Text;
 pertbl.Adres = txtadres.Text;
 pertbl.Maas = Convert.ToInt32(txtmaas.Text);
 veri.PersonelBilgi.Add(pertbl);
 veri.SaveChanges();
 goster();//Eklenen verinin DatagridViewde görüntülenmesi için göster metodunu buraya yazdık.

Arama işlemi için(Sicil No ya göre arama yaptırıyorum.)

 string sicilno = txtsicil.Text;
 var personelgetir = veri.PersonelBilgi.Where(x => x.SicilNo == sicilno).FirstOrDefault();
 if (personelgetir != null)
 {
   txtadsoyad.Text = personelgetir.AdSoyad;
   txtadres.Text = personelgetir.Adres;
   txtmaas.Text = personelgetir.Maas.ToString();
 }
 else
 {
   MessageBox.Show("Bu sicil nolu kayıt yoktur");
 }
Güncelle işlemi içim;
 string sicilno = txtsicil.Text;
 var personelguncelle = veri.PersonelBilgi.Where(x => x.SicilNo == sicilno).FirstOrDefault();
 personelguncelle.AdSoyad = txtadsoyad.Text;
 personelguncelle.Adres = txtadres.Text;
 personelguncelle.Maas = Convert.ToInt32(txtmaas.Text);
 veri.SaveChanges();
 goster();
Sil işlemi için;
 string silsicil = txtsicil.Text;
 var silinecekpersonel = veri.PersonelBilgi.Where(x => x.SicilNo == silsicil).FirstOrDefault();
 veri.PersonelBilgi.Remove(silinecekpersonel);
 veri.SaveChanges();
 goster();
Ada göre Arama işlemini text kutusunun Changed özelliğine yapalım;
 private void textBox1_TextChanged(object sender, EventArgs e)
 {
   string ara = textBox1.Text;
   personelBilgiDataGridView.DataSource = veri.PersonelBilgi.Where(c => c.AdSoyad.Contains(ara)).ToList();
 }
Evet bu kadar, şimdide bir login formu tasarlayıp şu kodu yazalım. 
PersonelDBEntities veri = new PersonelDBEntities();
private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
  string kulad = textBox1.Text;
  string parola = textBox2.Text;
  var user = veri.Kullanici.FirstOrDefault(x => x.Kulad == kulad && x.Parola == parola);
  if (user != null)
  {
    Form1 frm = new Form1();
    frm.Show();
    this.Hide();
  }
  else
  {
    MessageBox.Show("Kullanıcı veya parola hatalı");
  }

}
Faydalı olması dileğiyle kolay gelsin.Etiketler
Entity Model Data CRUD insert Update Delete
Mesaj Yaz